Aşık Etme Büyüsü

Aşık Etme Büyüsü Nedir Nasıl Yapılır

Ocak 11, 2016 15 ile admin

Aşık etme büyüsü de tıpkı bir bağlama büyüsü gibi çalışır, yine hedef kimse seçilir ve onun bilgileri ışığında bir vefk hazırlanır. Yine Hüddamlar davet edilir ve davet sırasında belli bir sayıda Celcelütiye okunur. Celcelutiye bir havas gizli ilimler deryasında bir damladır. Bir anahtar olarak çalışır. İnsan üstü varlıklarla iletişim sağlayan bir yol olarak düşünebilirsiniz. Berhetiyye de böyledir ama kullanım amaçları farklıdır. Pekiyi her Celcelütiye okuyan insan, aşık etme büyüsü yapabilir mi? Hayır bunun için bazı ek okumalar yapmak gerekiyor ve bazı özel buhurlar gerekiyor. Ayrıca kişinin burcuna göre, saat saat değişen etkiler gözetilerek, kişiye özel vefk yazan etkili bir medyum olmadan bu işler başarılı sonuçlanmaz. Bir kimyasal reaksiyon gibi basınç sıcaklık doğru ölçüde doğru kimyasal ürünün doğru sürede kullanılması gerekiyor. Çok hassas ve çok yönlü bir işlemdir Vefk işlemi ve bunu Türkiye’de çok az medyum hoca gerçekleştirebiliyor.

Aşık Etme Büyüsü

Aşık Etme Büyüsü

Mesela Celcelutiye 10 kez  okunacaksa, ve kişi aşık etme büyüsü için 9 kez ya da 11 kez okuyorsa etkisi  yaydığı frekans farklı olacaktır. Tıpkı radyo istasyonları gibi, Hüddamların da belirli frekans aralıklarında algılama yapabildiklerini belirtmemiz gerekiyor. Modern bilim, bu varlıkları nesnel olarak ölçebilmiş değildir. Ama beyinden yayılan frekansları ölçebilmektedir. Beynin gizemi, nasıl çalıştığı hangi frekanslarda hangi duyguları etkilediği henüz pozitif  bilime açık bilgiler değildir.

Hüddamların, bilinç altına sinyaller yollaması, kişinin duygularını yönlendirebilmesi henüz akıl almaz bir olaydır. Ama bin yıllardır bu yöntemler, nasıl çalıştıkları bilinmeden, başarılı bir şekilde uygulandı. Bir mekanizmayı çalıştırmak için, o mekanizmanın mühendisi olmaya gerek yoktur. Söz gelimi bir arabayı çalıştırıp, gaza basarsanız gidersiniz. Ama o motorun içinde gerçekleşen yanma olayları, pistonların hareketi, manifoldların çalışma prensibini, bujileri bilmenize gerek yoktur. Vefk işlemi de öyledir. Nasıl çalıştığını bilmeden de vefk yazılabilir ama doğru zamanda ve doğru malzemelerle hazırlanması en can alıcı noktadır. Kaldı ki, hüddam varlıklarını çağırmak , onları vekil kılmak onların yaydığı tesirlerin altında kalmak bir medyum için dayanıklılık ister. İrade ister.

Aşık Etme büyüsü Nasıl Yapılır

Yukarıda da izah etmeye çalıştığımız gibi, tüm amaç aşık edilecek kişinin bilinç altına tesir gönderebilmektir. Böylece hiç aklında yokken dahi, etki altına girer ve belli bir kişiye aşırı bir ilgi göstermeye başlar. Bunu kendi iradesi ile yaptığını düşünür. Zorla dışarıdan bir etki ile kimse kimseye aşık ettirilemez. Hele ki fiziksel materyaller kullanarak, ya da sözsel telkin yolu ile bu mümkün değildir. Ama içeriden gelecek tesirler başkadır. İşte bu tesirleri yollayan güç, hüddamlardır. Onları yönlendiren kişi ise, medyum hocadır. Medyumun kullandığı araç ise Vefktir.

Aşık Etme Büyüsü Kaç Günde Etki Eder

Aşık etme büyüsü ortalama 7-40 gün içinde tesir edebilir. Bazı kimseler, Medyum hocaya bu işin 1 haftada olduğunu söylüyorlar. Bazı kimseler 2 ay bazıları 3 ay sürdüğünü belirtiyorlar. Bununla beraber hiçbir etki olmadığını söyleyenler de var. Bu durumda yeniden gözden geçirme yapmak gerekebiliyor.